บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ขอเชิญทุกท่าน มาเปลี่ยนแปลงประเทศไปพร้อมกัน หันมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย ใช้งานได้ฟรี ถูกต้องลิขสิทธิ์ กับการอบรมหลักสูตร "LibreOffice.org ทดแทนไมโครซอฟท์ออฟฟิศ" วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 นี้ ที่ ห้องอบรม ครีเอชั่น โปร ชั้น 2 โมเดิร์นบาธ MRT สุทธิสาร ทางออก 4 ลงทะเบียนด่วน!!! 0863049545 เรียนทั้ง 3 โปรแกรมคุณภาพ สอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งค่า ทำงานง่ายขึ้นด้วยสูตรทางลัด รวม 3 วันเต็ม 9.00-16.00 น. รับจำกัด 10 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนด่วน!!! 0863049545 แอดไลน์ได้ ลดสูงสุด 20% เหลือเพียง 1,000 กว่าบาท/วันท่านั้น (Early Bird)

ติดต่ออบรมภายในองค์กร 0863049545 พร้อมให้คำปรึกษาด้านหลักสูตร

หลักสูตร “การใช้งาน LibreOffice ในองค์กรอย่างถูกวิธี”

ภาพรวมของหลักสูตร
LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ที่สามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้เกือบ 100% ซึ่ง LibreOffice จะต้องมีการปรับความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาเอกสารเพี้ยน การทำงานซ้ำซ้อนและการสั่งพิมพ์งานอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้งานได้ ในโปรแกรมชุดออฟฟิศจะประกอบไปด้วย

1. LibreOffice Writer ที่ใช้ทดแทน Word
2. LibreOffice Calc ที่ใช้ทดแทน Excel
3. LibreOffice Impress ที่ใช้ทดแทน Power Point
4. LibreOffice Base ที่ใช้ทดแทน Access
5. LibreOffice Draw ใช้วาดรูปโครงสร้างไดอะแกรม
6. LibreOffice Math ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

ซึ่งในหลักสูตร จะสอนทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ Writer, Calc และ Impress

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
บริษัทเอกชนที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
ครู-อาจารย์ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Writer ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Calc ได้
ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Impress ได้

วิทยากร
ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

หัวข้อในการอบรม
ความหมายและประโยชน์ของโอเพนซอร์ส Open Source Software
แนะนำโปรแกรมชุด LibreOffice
1. LibreOffice Writer
- การสร้างสไตล์เอกสารเพื่อกำหนด Defualt ของตัวอักษร
- การนำสไตล์มาเป็น Defualt เอกสาร
- การใช้งาน สไตล์ ด้วยคีย์ลัด
- การสร้างสารบัญอัติโนมัติ
- การนำเอกสารไปเป็น สไลด์โดยอัตโนมัติ
- การคำนวณใน LibreOffice Writesrทั้งในตารางและนอกตาราง
- ระบบติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)
- การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
- การสร้างTemplate
- การบันทึก Template
- การนำเข้าImport Template
- การส่งออก Export Template
- การบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ pdf แต่สามารถเปิดแก้ไขได้ด้วย LibreOffice

2. LibreOffice Impress
- การใช้งาน outline
- ใช้เครื่องมือ Tool bar
- ใช้ Key Tab
- แทรกภาพ
- แทรกตาราง
- ดึงตารางจาก calc
- แทรก Chart
- สร้างกราฟ
- แก้ไขปรับแต่งสี
- เพิ่ม label
- สร้าง Animation slide
- สร้าง Transition
- สร้าง Template
- วาดเส้น หรือ แถบสี
- ใส่ภาพ พื้นหลังเป็นลายน้ำ

2. LibreOffice Calc
- การแสดงผลตัวเลขการป้อนข้อมูล
- ปรับฟอร์แมทตัวเลขด้วยคียบอร์ด
- เพิ่ม Source List
- แบบ Copy มาจาก source
- การ Copy และ pase spacial
- เปลี่ยน colum เป็น head
- copyวางแบบไม่เอาสูตร
- Copy วางแบบให้เพิ่มจำนวนตัวเลข
- Copy ไปแต่ ตัวเลขไม่เอาสูตร
- การป้องกัน Sheet
- ป้องกัน cell
- ป้องกันเพิ่มเอกสาร (Document)
- ป้อนข้อมูลแบบ Validity ป้องกันการผิดพลาด
- แทรก Cell rang ของข้อมูล
- แบบ list รายการใน Cell
- Fillter,Advance fillter
- การจัดการกับการพิมพ์
- ฟังค์ชั่นอย่างง่าย
- RANK
- เรียงลำดับยอดขาย
- SUM
- IF
- BAHTTEXT
- ฟังค์ชั่นชั่นสูง
- Vlookup
- Subtotal
- Consolidate
- Data Pilot
- Chart parato

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 09-8271-9568

*** หมายเหตุ หัวข้อในการอบรม อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนและเวลาในการอบรม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค