Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค

D-OK Digital OK

รับข้อมูลข่าวสาร

สมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสาร
Email type
Please wait

หลักสูตรอบรม

couses phanupon 3479

หุ่นยนต์สำหรับเด็ก

คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรหุ่นยนต์สำหรับเด็กนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังวิธีคิดและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ให้กับเด็กๆ เพื่อเป้นการค้นหาความสามารถและความชอบในการเป็นนักพัฒนาที่กำลังขาดแคลนไปทั่วโลก หลักสูตรนี้จะใช้ Arduino ซึ่งเป็นโอเพนซอร์ส…
couses phanupon 4876

การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการ ระยะที่ 2

ชื่อหลักสูตร: "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการอย่างถูกต้อง"โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ปรับแต่งเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้มาตรฐานโดเมนภาครัฐ .go.th2.…

ubuntu-Server

couses 4902
รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "หลักสูตร UBUNTU Linux Server"บรรยายโดย อาจารย์ภาณุภณ…