ขอเชิญ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว อบรมหลักสูตรทางธุรกิจ "การวิเคราะห์ต้นทุน วางแผนธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ" ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้องอบรมนิตยสาร อาคารโมเดิร์นบาธ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออก 4 โดย อ.ณิชาภัทร พาเจริญ นักบัญชีบริหาร ประสบการณ์งานกว่า 20 ปี ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน มีโปรโมชั่น ส่วนลด มีที่ว่าง 3 ท่านสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน

คลิกที่นี่

เพิ่มเติม
หลักสูตร "การวิเคราะห์ต้นทุน วางแผนธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ" จะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การบริหาร การวิเคราะห์ ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การบริหารจุดคุ้มทุน และวางแผนกำไร สำหรับธุรกิจ sme ที่มาและความสำคัญ เป้าหมายของการดำเนินธรุกิจ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็คือการมีผลกำไร และคงจะปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดและ การเจริญเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น การดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆ ก็ควรที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ซึ่งในธุรกิจ sme ก็เช่นกัน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจเป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งมาช่วยเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ และ ในการบริหารจุดคุ้มทุน โดยการนำข้อมูลมาปรับให้เหมาะสมกับปัญหา หรือทางเลือกที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยเสริม และลดความเสี่ยงจากการใช้ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการ จะช่วยเป็นคู่มือ ในการวางแผน และการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดแล เพิ่มผลกำไรได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1. ทราบความสำคัญของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นปัจจัยเชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจ
2. ศึกษาประเภทของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ
3. เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
4. แนวทางไนการวางแผนกำไร และการบริหารจุดคุ้มทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกต่างๆ ในองค์กร
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านบัญชี)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- หลักการพื้นฐานของการตัดสินใจและความสำคัญของการใช้ข้อมูลทางบัญชี
- ประเภทของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ
- ประเภทของปัญหาที่ใช้ข้อมูลต้นทุนตัดสินใจ
- หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนใช้ตัดสินใจเลือกดำเนินงานที่ให้กำไรมากที่สุด
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และ แนวทางในการวางแผนกำไร
- ทำ Workshop วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การอภิปราย Workshop และ ถาม-ตอบ
ก่อนการสอนขอ preview กิจการ ขออนุญาตดูข้อมูลการเงินเบี้องต้นที่เปิดเผยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ apply ให้เข้ากับเนื้อหากับ work shop

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ลิงก์ลงทะเบียน เพื่อการประชาสัมพันธ์ http://bit.ly/2kXv0oO
เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/creationprothailand 
โทร 0863049545 (ค้นหาแอดไลน์ได้)
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟส https://www.facebook.com/enjoy.arunrung

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

เฟสบุค