บริษัทครีเอชั่นโปรจัดอบรมให้หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ โดยทำกิจกรรมนี้ติดต่อมาเป็นปีที่แปดแล้ว และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โปรแกรม LibreOffice เป็นโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน โดยมี Writer ใช้ในการสร้างเอกสาร calc ใช้ทำตารางคำนวน Impress ใช้ในการนำเสนอพรีเซ้นต์

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

เฟสบุค