ชื่อหลักสูตร: "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการอย่างถูกต้อง"
โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ปรับแต่งเว็บไซต์ให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้มาตรฐานโดเมนภาครัฐ .go.th
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน (Web Accessibility) ระดับ a เป็นอย่างน้อย
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่รองรับกับทุกอุปกรณ์ (Responsive)
4. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาทักษะในการการใช้งานเว็บไซต์และสามารถเป็นผู้จัดการเนื้อหาได้
5. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม พื้นที่วางเว็บไซต์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่จัดอบรม:
รุ่น 1 วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558
รุ่น 2 วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
รุ่น 3 วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558
รุ่น 4 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558
รุ่น 5 วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558
เวลาอบรม:
8.30 - 16.30 น. (อังคารถึงพฤหัสบดี)
(ตั้งเบิกให้ 5 วัน เพื่อให้เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มที่ โดยให้วันจันทร์และศุกร์คือวันเดินทาง)
สถานที่อบรม:
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
http://www.sipa.or.th

วิทยากรอบรม:
อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
facebook: www.facebook.com/phanupon
LineID: opensource2day
Twitter: phanupon
Website: www.phanupon.com

ค่าบริการอบรม:
3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 2342016565

***หมายเหตุ***
- โครงร่างหลักสูตรส่งแนบเบิกเป็น 5 วัน ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.
- อบรมจริง 3 วันเต็ม (อังคารถึงพฤหัสบดี ส่วนจันทร์และศุกร์คือวันเดินทาง)
- ราคานี้รวมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร คู่มืออบรม อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
- ในหนังสือเชิญจะระบุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจากต้นสังกัด
- หลังเปิดลงทะเบียน เมื่อครบ 30 ท่านแรก ท่านที่ 31 จะเป็นการสำรองที่นั่ง และจะมีการแจ้งกลับเมื่อมีการยกเลิกจากท่านใดใน 30 ท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางทีมงาน ส่งหนังสือเชิญ ใบเสนอราคา พร้อมโครงร่างหลักสูตรไปยังอีเมล์ของท่าน

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page